Bijeenkomst Initiatiefgroepen vrijescholen

Bijeenkomst Initiatiefgroepen vrijescholen

Op 3 oktober 2015 werd in de Stichtse Vrije School in Zeist een bijeenkomst gehouden voor initiatiefgroepen van (nieuwe) vrijescholen, die zich bezighouden met de oprichting van nieuwe vrijescholen en met de uitbreiding van bestaande vrijescholen. Het programma was vooral bedoeld om van bestaande ervaringen te leren. Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs. In het oktober 2016 zal de Vereniging van vrijescholen wederom een dag organiseren waarin de uitwisseling en slagkracht voor initiatiefgroepen centraal zal staan. Hou de agenda van de Verenging in de gaten.