Vereniging spreekt Onderwijsraad

Vereniging spreekt Onderwijsraad

In gesprek met de Onderwijsraad. De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.