PERSBERICHT: Groei vrijescholen landelijke trend

PERSBERICHT: Groei vrijescholen landelijke trend

Het aantal ouders en leerlingen dat kiest voor de vrijeschool blijft toenemen. Dat bleek uit de telgegevens die de Vereniging van vrijescholen op 9 december presenteerde tijdens een onderwijscafé in Utrecht. Het totaal aantal vrijeschoolleerlingen in Nederland steeg het afgelopen jaar met 6%. In het primair onderwijs groeiden de vrijescholen, tegen de landelijke krimp in, met 4,6% en in het voortgezet vrijeschoolonderwijs groeide het aantal leerlingen met 8,2%. Lees het hele persbericht terug.